Fakta budící emoce:Léčitel stojí 534,- Kč/h, katolický kněz 1671,- Kč/h, lékař 4361,- Kč/h

19. 07. 2019 21:37:13
Kolikrát jsem to již slyšel, jak to dělají léčitelé „jenom pro peníze“, jak jsou „drazí“, jak je alternativní medicína „velký byznys“, a proto jim nejde o zdraví klienta/pacienta na prvním místě.

Je to ale skutečně pravda? Já se domnívám, že není. Podobné výroky o léčitelích jsou založeny spíš na emocích a předsudcích než na faktech. Proto jsem se rozhodl porovnat cenu za hodinu práce u léčitelů, katolických kněží a lékařů (hodinový obrat = zisky + náklady na 1 hodinu činnosti). Podrobný výpočet uvádím na konci článku. Cílem článku je ukázat, že i „poslání“ nebo „nezištná dobročinnost“ něco stojí, nemůže být logicky „zadarmo“ a léčitelé v tomto ohledu nejsou výjimkou.

Předsudky vůči léčitelům se v podstatě kryjí s předsudky vůči živnostníkům. Pokud však nechápeme, jaké má živnostník reálné náklady, a jaký je rozdíl mezi obratem a ziskem, tak na emocích založený soud nám říká, že těch 534,- Kč/h je jeho čistá mzda. Takové představy mají zpravidla ti, kdo nikdy nepodnikali a užívají si celý život v pohodlnosti – v roli zaměstnance. Realita je taková, že po odečtení nákladů zůstane léčiteli třeba jen 100,- Kč čistého na hodinu, i když inkasoval od klienta 1000,- Kč.

Kolik znáte léčitelů, kteří bydlí v drahých rezidencích za desítky milionů či si jezdí v „milionových“ automobilech? Protože pokud jsou to „nekřesťanské peníze“, které těm léčitelům zůstávají v kapse, pak musí být všichni ti živnostníci a léčitelé v balíku. A realita? Spíš jezdí v ojeté Felícii, žijí v malém bytě či ve starém chátrajícím domě, který navíc náhodou zdědily po rodičích.

Příklad měsíčních nákladů na léčitelskou živnost pár ulic od centra Olomouce: 15 000,- Kč za pronájem vč. inkasa (Zdroj 12), 10 000,- Kč za sociální a zdravotní daň (pojištění), 1500,- Kč za účetní, další tisíce (např. 2000,- Kč a víc) za další výdaje (hygiena – dezinfekce, mýdlo, toaletní papír, masážní oleje, ...). To je 30 000,- Kč/měsíc (360 000,- Kč/rok) jako minimální náklady pro léčitelskou praxi. To vše radikálně narůstá s každým dalším zaměstnancem (asistent/ka, uklízečka, ...), nejsou do toho započítané další náklady (např. na nákup potravinových doplňků, vybavení pracoviště, opravy, ...) či daně: daň ze zisku, DPH, ... Pokud tedy tento živnostník inkasuje v průměru 534,- Kč za hodinu na klienta, musí odpracovat nejméně 60 hodin anebo se postarat o 60 klientů, než zaplatí i jen náklady. Čistého má stále 0,- Kč/měsíc, i když již přijal za své služby 30 000,- Kč! Jiní živnostníci mohou mít výhodu – např. živnost v prostorách, které již sami vlastní. Proto nelze soudit a odsuzovat léčitele, kdy si jeden bere za hodinu za stejný výkon 500,- Kč a jiný třeba 2000,- Kč, neboť neznáme jeho reálné náklady: časové, finanční, materiální ani velikost jeho klientely. Jinou výhodou může být přivýdělek při částečném nebo plném úvazku, ale na takové léčitelství pak nezbývá moc času.

Další nevýhoda léčitele je, že cenu jeho práce vidíme v jasných číslech, které musíme z peněženky zaplatit: „Vzal si za to ode mě 534,- Kč za hodinu! Chápeš to?!“ Už si ale nejsme tolik vědomi, kolik z peněženky platíme na daních na jiné služby (zdravotnictví, církev, ...), neboť většinou počítáme jen se svou čistou výplatou a (super)hrubá výplata pohledu naších očí uniká. Léčitel si na vše musí vydělat sám, lékaři i kněží sosají státní rozpočet. U léčitele proto „hodinový obrat“ vidět je (534,-), u lékaře (4361,-) či kněze (1671,-) nikoliv.

Co oči nevidí, to srdce nebolí.

Zdravotní péče v r. 2017 stála každého obyvatele ČR 36500,- Kč, cca 3000,-Kč/měsíc (Zdroj 9). Kolik dáváte měsíčně do alternativní medicíny, např. do poradenství, potravinových doplňků či masáží? Zatímco léčitele si mohu, ale nemusím zaplatit a je to mé dobrovolné rozhodnutí, tak zdravotní pojištění požírající několik tisíc měsíčně, si musím platit povinně. Církev jakbysmet.

Příklady vyložených nesmyslů z jedné diskuse (Zdroj 13):

 1. Mýtus: Lékař je zdarma. Fakta: Lékař stojí naší peněženku povinně 4361,- Kč/h (výpočet na konci článku).
 1. Mýtus: Skutečný léčitel si NEbere peníze. Fakta: Peníze si může brát. Z čeho má žít?

Paní káže vodu, pije víno. Radí „zdarma“, avšak její produkty OKG harmonizace stojí 4000,- Kč (Zdroj 15, 16).

 1. Mýtus: Podvodníka poznáte tak, že chce nesmyslnou částku. Masáže dělám za 50,- Kč, a tak bych to viděl i u léčitelů. Fakta: Velmi těžko soudit, co je nesmyslná částka (viz můj rozbor nákladů výše). Dle pána je asi nesmyslná částka nad 50,- Kč...
 1. Mýtus: Léčitelé neplatí daně. (Zdroj 14). Fakta: Léčitel není osvobozen od placení daní.

Výmysly, jakože „léčitel neplatí daně a podvádí“, zatímco ostatní jsou snad poctiví, nejsou diskusí. Jedná se o odvedení pozornosti k extrémům z důvodu něčí zaujatosti a neinformovanosti. Stejně tak mohu odvézt pozornost k lékařům, kteří si berou za „lepší operace“ desetitisíce v obálkách, nebo ke knězi, který sexuálně zneužívá děti na faře nebo vykrádá kostelní pokladničku. Ale nemám to zapotřebí.

Dalším častým argumentačním faulem ve vztahu k léčitelům je, že „nejsou nezištní“. Cílem této fráze je shodit samotnou lidskost léčitele, ponížit ho, když chybí protistraně argumenty. Vzato úplně do důsledku, nikdo není zcela nezištný. Co to vlastně je ta nezištnost? Žít v životě za 0,- Kč? A kdo tak žije? Možná snad je na světě pár světců/jogínů/šamanů, kteří nepotřebují nic, žijí z vesmírné stravy, někde uprostřed pralesa (jakého?) (Zdroj 17). Ale to neplatí pro běžného smrtelníka. Proto jsem zde dal také částku za práci katolického kněze v církvi. Církev – instituce pro duchovní růst, morálka, dobročinnost, nezištnost, Bůh. Ano, nezištnost, ale s cenou kněze za 1671,- Kč/h. O nezištnosti by se dala napsat i celá filozofická kniha. Zde se jen omezím na to, že nezištnost lidí se těžko porovnává či definuje, těžko se může člověk obhajovat. Zpravidla je skrytá, např. v činnosti jako třídění odpadu, vedení osvěty, jiné aktivity. Je to „něco navíc“, co člověk může udělat, ale nemusí, ale většinou až poté, co má kompletně zajištěné živobytí. K nezištnosti pro ty, kdo rádi svatouškují - Matouš 7:1-5: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku svého bratra, ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti vytáhnu z oka třísku,‘ a přitom máš sám v oku trám! Pokrytče, vytáhni nejdříve trám z vlastního oka, a tehdy prohlédneš, abys vytáhl třísku z oka svého bratra.

Já si však nemyslím, že léčitel je obecně snad někdo lepší než lékař či kněz. Nesnižuji se k jedovatým výpadům vůči žádné z těchto profesí, jak to mnohdy činí odpůrci alternativní medicíny. Naopak každá z těchto 3 profesí má ve společnosti své užitečné místo, a má také svou cenu:

Absolutní

částka/cena (obrat)

BUDÍCÍ EMOCE

Náklady

Výhody/nevýhody

Reálná

čistá mzda po odečtení nákladů

Léčitel

534,- Kč/h

Mzda dalších zaměstnanců, inkaso, nájem, daně, účetní, ...

Není nikým podporován, na vše si musí vydělat sám.

100,- Kč/h

Kněz

1671,- Kč/h

Mzda dalších zaměstnanců, starost o památky, kostely, ...

Podpora státu z našich daní, daňové úlevy na finanční příjmy.

91,- Kč/h

Lékař

4361,- Kč/h

Mzda dalších zaměstnanců, drahá léčba, solidarita s nemocnými...

Podpora státu z našich daní.

233,- Kč/h

Tab. 1 – Porovnání obratu a zisku léčitele, kněze a lékaře. Výpočet pro kněze z 20 000,- Kč a lékaře 85 000,- hrubého měsíčně vč. přesčasů (Zdroje 1-9, 18).

Závěrem: Vidíme, že obrat za hodinu práce, je částka velmi zavádějící pro každou ze 3 profesí. Po odečtení nákladů (přes 80 %!) se dostaneme k reálnější částce čistého zisku, která není moc vysoká. Proto kroťme emoce a vulgární výpady vůči léčitelům a ověřujme si informace více do hloubky.

Výpočty "hodinových obratů" pro jednotlivé profese:

 1. Léčitel

Pro srovnání ceny za hodinu práce jsem vybral namátkově 7 různých institucí s léčitelskou a psychoterapeutickou praxí. Cena se pohybovala od 650 – 1720,- Kč/h za výkon (pohovor, masáž, ...), což odpovídá cenám i v jiných léčitelských praxí. K výkonu jsem započítal také čas, který kvalitní léčitel musí nutně strávit administrativní, úklidovou a jinou prací kolem klienta po jeho odchodu (dále např. plán léčby na příště, objednávkami materiálu nebo odpočinkem mezi jednotlivými masážemi). Tyto činnosti za kněze či lékaře dělají v systému jiní (úředníci, sestry, uklízečky), léčitel jimi však čas strávit musí. Proto jsem částku vydělil dvěma.

Výpočet pro léčitele k roku 2019: (4x1000 + 650 + 1100 + 1720)/7 = 1067,- Kč/h. (Zdroje 2-8)

Děleno 2 po započtení času na klientovi po provedení výkonu: 534,- Kč/h.

Léčitel tedy nás stojí 534,- Kč/h.

 1. Katolický kněz

Výpočet pro kněze i pro lékaře je velmi podobný. Stačí vzít celkový rozpočet církve a ujasnit si, kdo je hlavní a prvořadou postavou v těchto institucích (kněz či lékař). Církev má 1700 kněžích a rozpočet na rok 6 miliard:

Výpočet pro kněze k roku 2018: 6 000 000 000 : 1700 = 3 529 411,- Kč/rok/1 kněze. To je 294 117,- Kč/měsíc.

Kněz nás stojí 1671,- Kč/h (při 176 h/měsíc). (Zdroj 1)

 1. Lékař

Výpočet pro lékaře k roku 2017: Počítáme s náklady na zdravotní péči 387 mld Kč roku 2017 (Zdroj 9). Počet lékařů ve zdravotnictví v roce 2017 byl 42 012 (Zdroj 10). Tedy 387 000 000 000/42012 = 9 211 653,- Kč/rok/1 lékaře. 767 637,- Kč/měsíc. 4361,- Kč/h (při 176 h/měsíc).

Lékař nás stojí 4361,- Kč/h.

Kdybychom to vzali i s přesčasy, na které si lékaři často stěžují, tedy 1000 h/rok = 84 h/měsíc. 260 odpracovaných hodin/měsíc. (Zdroj 11) Potom Lékař bere 2952,- Kč/h. Na druhou stranu, podobně mohou být přetíženi i mnozí kněží nebo léčitelé, a proto nebyly přesčasy do definitivní částky započteny.

Rok 2019, 2018 a 2017 jsem k výpočtu vybral pro veřejnou přístupnost statistických faktů. Částky u léčitelů lze k roku 2019 najít ihned na jejich stránkách. Cenu zdravotní nebo církevní péče k roku 2019 nelze spočítat ihned, proto je potřeba hledat informační zdroje (analýzy) 1-2 roky zpětně.

ZDROJE:

 1. Rozpočet katolické církve je 6 mld Kč za rok 2018, zaměstnává 1700 kněžích: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/181120tiskova-zprava-klimaticke-zmeny-staly-v-roce-2017-cirkev-miliony-nabidku-cirkevnich-sluzeb-to-zatim-neohrozilo
 2. Psycholog Praha za 800 – 1200,- Kč/h (průměr 1000,-/h): http://www.psycholog-praha.cz/cenik-podminky-psychoterapie
 3. Psychoterapie Praha za 600 – 1400,- Kč/h (průměr 1000,-/h): https://www.psychoterapie-andel.cz/cenik-sluzeb/
 4. Masáže za 600 – 700,- Kč/h (průměr 650,-/h): https://aromamaseri.cz/cenik/
 5. Psychologové v Olomouci za 700 – 1300,- Kč/h (průměr 1000,-/h): https://www.psychologoveolomouc.cz/cenik
 6. Cena kontroverzního AKTIPU dělala před rokem 1000,- Kč/h: http://www.aktip.cz/cs/produkty-sluzby/kurzy/index.html
 7. Psychosomatika v Hnízdu zdraví 700 – 1500,- Kč/h (průměr 1100,-/h): https://hnizdozdravi.cz/cenik
 8. Tantra masáže Olomouc za 1640 – 1800,- Kč/h (průměr 1720,-): https://tantramasaze-olomouc.cz/tantra-masaze-pro-muze/
 9. Náklady na zdravotní péči v ČR v roce 2017 byly 387 mld Kč: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/naklady-na-zdravotni-peci-se-za-sedm-let-zvysily-o-53-miliard-kc/1721271 -> https://www.czso.cz/documents/10180/90577099/26000518.pdf/e345ea90-0b2f-4b46-947e-5ae317a3c36d?version=1.1
 10. Počet lékařů v ČR k roku 2017: file:///C:/Users/Admin/Downloads/nzis_rep_2018_E04_Personalni_kapacity_Odmenovani_2017.pdf
 11. Přesčasy lékařů 1000 hodin ročně: https://www.nasezdravotnictvi.cz/aktualita/pres-tisic-hodin-prescasu-je-to-jako-dve-zamestnani-rikaji-pretizeni-lekari
 12. Pronájmy komerčních prostorů v Olomouci – i kancelář na okraji Olomouce stojí nejméně 5500,- Kč + inkaso: https://www.sreality.cz/hledani/pronajem/komercni/olomouc
 13. Absurdní internetové názory na léčitele: https://www.odpovedi.cz/otazky/berou-lecitele-penize-za-lecbu
 14. Diskuse pod fotkou: https://www.facebook.com/SvobodaPodporaAlternativniMediciny/photos/a.180902069186645/399877163955800/?type=3&theater
 15. http://okg-fit.cz/greneia/synergie.htm
 16. https://www.a-zdravi-z.cz/product/prirodni-produkty/okg-synergy-pack-_-emulips-50-ml__-ok-om/23?gclid=EAIaIQobChMI6tSRzbjB4wIVyeF3Ch0-Dg3hEAQYASABEgImK_D_BwE
 17. Jaroslav Dušek uvádza prednášku Henriho Monforta - Vesmírna energia - strava budúcnosti? https://www.youtube.com/watch?v=aOtfrpFudr8

18. Informace od MZ na ČT24: Průměrný plat lékařů ve státních nemocnicích loni překonal 85 tisíc. Polepšily si i sestry: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2794667-prumerny-plat-lekaru-ve-statnich-nemocnicich-loni-prekonal-85-tisic-polepsily-si-i

Autor: Daniel Schubert | pátek 19.7.2019 21:37 | karma článku: 17.20 | přečteno: 2471x

Další články blogera

Daniel Schubert

Překroucené pozitivní myšlení - jed duchovních učení: Příklady z praxe a Toltéckého umění

Před cca 200 lety byla zahájena v Evropě duchovní revoluce, která trvá dodnes. Obchody zaplavila vlna motivačních a seberozvojových knih.

22.1.2019 v 19:38 | Karma článku: 15.06 | Přečteno: 775 | Diskuse

Daniel Schubert

Odstranění kytic u pietního místa na Národní třídě v Praze je nepochopením demokracie

Odstranění kytic Babiše, Zemana a Okamury u pietního místa na Národní třídě v Praze je nepochopením demokracie a nebezpečným symptomem dnešní doby

17.11.2018 v 14:41 | Karma článku: 37.12 | Přečteno: 1032 | Diskuse

Daniel Schubert

Případové studie z léčby bakteriálních infekcí vitamínem C, včetně mé praxe

V minulém článku s názvem "Antibiotická krize neexistuje - univerzálním lékem infekčních nemocí je intravenózní vitamín C", jsem shrnul množství vědecké literatury, prokazující účinnost vitamínu C v léčbě bakteriálních infekcí.

31.5.2018 v 19:51 | Karma článku: 18.37 | Přečteno: 1248 | Diskuse

Další články z rubriky Ekonomika

Jenda Šilhavý

Nechte nám stravenky!

Chci stravenkami platit robotický sex! Bylo jednou jedno Tesco, malé, na periferii velkého města, a dalo se tam platit stravenkami. Všechno.

20.8.2019 v 9:09 | Karma článku: 16.42 | Přečteno: 582 | Diskuse

Luboš Smrčka

Tak ano. Teď to skutečně začíná vypadat na problém

Jak ví každý pozornější čtenář blogů na iDnes, máme mezi námi autorky a autory, kteří věští hlubokou zničující krizi již někdy od roku 2011 či 2013. Čili od konce té minulé. Dnes poprvé se přidám na stranu sýčků.

19.8.2019 v 10:16 | Karma článku: 18.29 | Přečteno: 984 | Diskuse

Lubomír Stejskal

Průplav má nového šéfa

Plavili jste se někdy Suezským kanálem? Dnes budete mít možnost, aniž byste učinili krok od svého monitoru či displeje. A proč právě nyní? U příležitosti jedné změny, která se průplavu mezi Afrikou a Asií týká.

17.8.2019 v 22:22 | Karma článku: 14.96 | Přečteno: 424 | Diskuse

Jan Kvaček

Požadavky odborů rozvrací zdravotnictví a nepřináší žádné řešení

Odbory ve zdravotnictví opět žádají plošný desetiprocentní růst platů. Nevím, odkud pramení jejich přesvědčení, že plošné zvyšování platů problémy českého zdravotnictví vyřeší. Z mého pohledu ho tím spíše rozvrátí.

16.8.2019 v 12:00 | Karma článku: 24.26 | Přečteno: 993 | Diskuse

Petr Šindelář

Jak jednička v čerstvosti Lidl vypráví lidem v Česku pohádky

O čerstvých uzeninách a džusech, o rybách, o sýrech, o křupavém pečivu, o šťavnatém ovoci sklizeném včera v sadech, o voňavé zelenině dnes přivezené z polí. Člověk by téměř uvěřil, že právě zde si koupí něco opravdu zvláštního...

15.8.2019 v 9:52 | Karma článku: 32.56 | Přečteno: 2350 | Diskuse
Počet článků 5 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1556

Ve svém životě pracuji především na poznání Pravdy a na sebepoznání. K pravdě se snažím dopracovat přes filosofii, psychologii a duchovní směry jako je hermetismus, křesťanství, buddhismus a další. V duchovním směru ctím metodiku universalismu od mistra Lasenica: "Porovnávací způsob práce s různými kulty, z různých kultur a dob." Pokud se člověk přiblíží k absolutní pravdě, lépe se rozhoduje v životě, je lepším, autentičtějším, mizí společenská maska a svazování konvencemi... Slova později již ani nemohou vyjádřit, kam člověk dospěl.

Najdete na iDNES.cz